Lønforhandling 2023

Lønforhandling 2023

Så er det tid til at søge om løntillæg, oprykning til anden løngruppe og studieorlov.

Alle præster modtager mail fra stiftet med orientering om ansøgningsprocedure og link til ansøgningsformular.

Ansøgninger kan indsendes i perioden fra den 2. august til den 23. august 2023.

Kontakt eventuelt din tillidsrepræsentant og drøft dine ønsker og muligheder for lønudvikling.


Kategorier:
Løn og ansættelse