Lønnedgang for statsansatte bliver mindre end tidligere udmeldt

mønter

Lønnedgang for statsansatte bliver mindre end tidligere udmeldt

I forlængelse af nyhed fra 7. januar om den negative lønregulering på 0,25 % pr. 1. februar er det oplyst, at Danmarks Statistik efterfølgende har fundet en fejl i datagrundlaget.

Reguleringen skal derfor nyberegnes og den negative regulering forventes at blive væsentlig mindre end oprindeligt beregnet.

Der er enighed mellem aftaleparterne, at den udmeldte negative regulering pr. 1. februar derfor sættes i bero hvis muligt.

Meddelelsen er dog fremkommet så sent, at Folkekirkens løncenter har meddelt, at det ikke bliver muligt at ændre lønnen for forudlønnede ansatte, der får lønnen anvist via FLØS (tjenestemandsansatte sognepræster og provster).

Dette vil blive rettet med en efterregulering med martslønnen afhængig af den endelige reguleringsprocent.


Kategorier:
Løn og ansættelse