Ny bestyrelse i Provsteforeingen

Ny bestyrelse i Provsteforeingen

Provsteforeningens årsmøde 2022 valgt ny bestyrelse.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger:

Formand: Annette Bennedsgaard

Næstformand: Esben Thusgård

Sekretær: Søren Nolsøe

Kasserer: Per Vibskov

Menigt medlem: Dorte Volck Paulsen

Menigt medlem: Line Skovgaard Pedersen

1. Suppleant: Michael Krogstrup Nissen

2. Suppleant: Anne Sophie Olander Christensen

Bestyrelsen blev efterfølgende fotograferet ved Salonen på Golf hotel i Viborg

Fra venstre: Per Vibskov, Line Skovgaard, Dorte Volck Paulsen, Søren Nolsøe, Annette Brounbjerg Bennedsgaard og Esben Thusgård


Kategorier:
Præsteforeningen