Ny formand for Provsteforeningen

Ny formand for Provsteforeningen

Da den tidligere formand for Provsteforeningen, provst Peter Birch, Gentofte provsti, er blevet valgt til biskop over Helsingør Stift, har Provsteforenings bestyrelsen på sit møde d.22. november 2020 har valgt

Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens provsti, som ny formand.

 

Derudover er konstitueringen således:

Provst Jørgen Christensen, Hillerød, næstformand

Provst Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa provsti, kasserer

Provst Esben Thusgård, Århus Nordre Provsti, medlem

Provst Line Skovgaard Pedersen, Sydthy Provsti, medlem

Provst Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive Provsti, sekretær

 

Det skal bemærkes, at provst Line Skovgaard Pedersen desværre ikke er med på billedet. Billedet er taget efter Provsteforeningens årsmøde i Maribo september 2020 og viser den daværende bestyrelse med provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard i front.

 


Kategorier:
Ikke-kategoriseret