Nye emeriti takster

Græsmark med blomster

Nye emeriti takster

Præsteforeningen har aftalt nye takster  med Bispeforeningen for emeritis varetagelse af enkelttjenester.

De vejledende takster er følgende:

  • Højmesser og øvrige kirkelige handlinger: 1.900 kr. pr. gang.
  • Efterfølgende gudstjenester med samme prædikentekst aflønnes med 600 kr. pr. gang.

Præsteforeningen opfordrer stifterne til fremover at anvende de ændrede takster.


Kategorier:
Løn og ansættelse