Nye retningslinjer

Alter med blomst, lysestager og bible

Nye retningslinjer

Som følge af nye regler er retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret pr. 2. juli 2021.

Retningslinjerne er opdateret med følgende:

  • Det indendørs forsamlingsforbud er pr. 1. juli 2021 hævet fra 100 til 250 personer.
  • Det udendørs arealkrav for sommerlejrer er pr. 1. juli 2021 ændret fra 4 kvm pr. deltager til 2 kvm pr. deltager.
  • Reglerne for siddende menighedsarrangementer er ajourført, så det fremgår hvordan reglerne er både før og efter 1. august 2021.
  • For sommerlejrer er desuden indført, at de særlige regler om sommerlejre forventes afskaffet pr. 1. august 2021.

Der er desuden foretaget følgende ændringer i reglerne om test og coronapas:

  • Gyldighedsperioden for en PCR test er pr. 1. juli 2021 ændret fra 72 timer til 96 timer.
  • Børn under 16 år er pr. 1. juli 2021 undtaget fra at skulle forevise et coronapas.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, er pr. 1. juli 2021 undtaget fra at kunne forevise et coronapas.

 

De ændrede forsamlingsforbud og arealkrav er endvidere opdateret i bilag 1.

Se de opdaterede retningslinjer på Kirkeministeriets hjemmeside her.

 


Kategorier:
Ikke-kategoriseret