Offentlighedsteologi

Offentlighedsteologi

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale?

Repræsentanter for folkekirken har i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
arbejdet med dette og andre spørgsmål gennem et års tid under overskriften Offentlighedsteologi – enhver tid sin kirke.

Der blev den 21. januar 2020 holdt en høring på Christiansborg.

Læs mere om offentlighedsteologi


Kategorier:
Kirkepolitik