OK18-krav og flyttegodtgørelse

OK18-krav og flyttegodtgørelse

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse.

Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018.

Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold.

Læs mere om forholdene her


Kategorier:
Arbejdsmiljø, Løn og ansættelse