OK18 – se her det overordnede resultat på statens område

OK18 – se her det overordnede resultat på statens område

  • Der er med forliget aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 % for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.
  • I alt forventes samlede generelle lønstigninger på 6,2 % i perioden. En del af rammen vil blive udfyldt ved de lokale lønforhandlinger i overenskomstperioden.
  • Heri forventede udmøntninger fra reguleringsordningen, der sikrer en parallel lønudvikling mellem ansatte i staten/folkekirken og ansatte på det private arbejdsmarked.

Der er aftalt en række andre forbedringer på statens/folkekirkens område, hvoraf særligt kan nævnes:

  • Forbedring af flyttegodtgørelsesaftalen, der medfører samme sats for supplerende flyttegodtgørelse for enlige som for gifte samt godtgørelse ved fraflytning af tjenestebolig ved dispensation begrundet i helbredsmæssige forhold tilsvarende godtgørelsen ved afsked med pension (100 % af det årlige boligbidrag)
  • Forhøjelse af ATP-satsen til Sats A (aktuelt til 284 kr./mnd fra nuværende 251,60 kr./mnd for fuldtidsansatte).
  • Forhøjelse af forsikringssummerne for gruppeliv (til 425.000 kr.) og kritisk sygdom (til 150.000 kr.) Forhøjelserne træder i kraft 1. april 2018.

Der udestår en afslutning af organisationsforhandlingerne, hvorefter forliget skal endeligt godkendes af medlemsorganisationerne inden d. 4 juni.

 


Kategorier:
Præsteforeningen