Opdaterede retningslinjer

Stop. Corona-tjek

Opdaterede retningslinjer

Kirkeministeriet har opdateret retningslinjer. Opdatering omhandler muligheden for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 25 personer indendørs og 75 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader.

  • Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra de generelle bestemmelser om forsamlingsforbud, men omfattet af reglerne i KMs bekendtgørelse om større menighedsarrangementer. Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 25 og 75 personer stilles der krav om 1 meters afstand og coronapas. Hvis deltagerantallet overstiger 500 stilles der desuden krav om adskilte sektioner på maks 500 personer med egen ind- og udgang, egne servicefaciliteter samt sundhedsplan. Maksimalt 2000 deltagere ved indendørs aktiviteter
  • Retningslinjerne er udvidet med et oversigtsbilag med angivelse af de forskellige regler for forskellige typer arrangementer.

 

Læs retningslinjerne her (bilag 1)


Kategorier:
Ikke-kategoriseret