Præsteenkefonden kan søges 2020

Præsteenkefonden 2020. Ansøgning er åben

Præsteenkefonden kan søges 2020

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller. Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand, uanset om der er tale om leje-, andels- eller ejerboliger.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Præsteforeningen pr. mail legat@praesteforening.dk

Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2020. Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest torsdag den 4. november 2020.

Find mere information og blanket her


Kategorier:
Præsteforeningen