Præsteenkefonden

Præsteenkefonden

(er udløbet, bliver slået op igen sent efterår)

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter
for mindrebemidlede enker eller enkemænd
efter præster i Den danske Folkekirke. Uddeling kan endvidere
ske til mindrebemidlede børn (under 21 år under
uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden
eller til præsters fraseparerede eller fraskilte ægtefæller.

Ved boligudgifter forstås modtagernes udgifter i bred forstand,
uanset om der er tale om leje-, andels eller ejerboliger.

Der kan ansøges direkte fra www.praesteforening.dk
Fonden kan kontaktes på tlf. 35 26 05 55 eller pr. mail

Meddelelse om udlodning vil ske ultimo juni 2023.

Ansøgningen skal være Præsteenkefonden i hænde senest fredag den 19. maj kl. 12.00.


Kategorier:
Præsteforeningen