Provsteforeningen har fået ny bestyrelse

Provsteforeningen har fået ny bestyrelse

Provsteforeningen holdt årsmøde 16.-19. september 2019 på Hotel Scandic i København.

På årsmødet var der valg til bestyrelsen, som efter årsmødet konstituerede sig med provst Peter Birch som formand, provst Jørgen Christensen som næstformand, provst Betty Grønne Ahrenfeldt som sekretær, provst Kirsten Kruchov Sønderby som kasserer og provst Annette Bennedsgaard som menigt medlem. Provst Line Skovgaard Pedersen og provst Per Vibskov blev valgt som suppleanter.

Provst Annette Bennedsgaard er nyvalgt og afløser provst Holger Lyngberg, som ikke genopstillede til valg.

x


Kategorier:
Præsteforeningen