Provsteforeningen har fået ny bestyrelse

Provsteforeningen har fået ny bestyrelse

Provsteforeningens bestyrelse konstituerede sig ved Provsteforeningens årsmøde i Aarhus den 17.-20. september 2018.

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen genopstillede ikke.

Ny formand for Provsteforeningen blev provst Peter Birch.

Næstformand blev provst Jørgen Christensen, sekretær provst Betty Grønne Ahrenfeldt, kasserer provst Holger Lyngberg og menigt bestyrelsesmedlem provst Kirsten Kruchov Sønderby.

Tillykke med valget til den nye bestyrelse.

 

 


Kategorier:
Om præster, Præsteforeningen