Reminder om folkekirkens corona-håndtering

Stop. Corona-tjek

Reminder om folkekirkens corona-håndtering

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse

Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og aktiviteterne i sognegårde, administrative enheder osv. gælder stadig.

Antallet af deltagere til gudstjenester, konfirmationer, begravelser osv. er fortsat bestemt af BÅDE afstandskravet OG kvadratmeterkravet.

Det betyder, at der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.

Brugen af mundbind ændrer ikke ved disse krav. Det kan være en god idé at bruge mundbind, hvis man fx tilhører risikogrupperne. Men det giver ikke mulighed for, at der kan være flere personer i kirkerummet, eller for at man kan være tættere sammen, end når afstands- og kvadratmeterkravet bliver overholdt. Brugen af mundbind ændrer heller ikke på afstandskravet ved sang.

Retningslinjerne for antal personer hænger ikke sammen med forsamlingsforbuddet, eller hvor mange man må være til private fester. Derfor kan der godt være stor forskel på, hvor mange deltagere der må være med til en kirkelig handling, og hvor mange gæster der bagefter må deltage i en privat fest.

Mange holder konfirmationer i disse uger med deltagere, der kan sidde tættere sammen, fordi de er fra samme husstand. Det er vigtigt at understrege, at kvadratmeterkravet fortsat skal overholdes, selvom der er flere personer, der kan sidde tættere. Og at afstanden mellem familierne ikke må være under én meter uden sang og to meter med sang. Der kan godt være flere deltagere til en kirkelig handling, hvis der ikke bliver sunget OG det samlede antal deltagere ift. kvadratmeterkravet ikke bliver overskredet.

Den konkrete tilrettelæggelse af den kirkelige handling og vurdering af det samlede antal deltagere baseret på opmåling mv. er et lokalt skøn og en lokal beslutning inden for retningslinjerne.

Konfirmationsforberedelsen skal desuden foregå inden for folkekirkens retningslinjer. Det betyder, at selvom børn i dagtilbud og skoler efter sommerferien er vendt tilbage til mere almindelige forhold i institutioner og klasseværelser, så gælder det ikke for konfirmander, da konfirmationsforberedelse er folkekirkelig aktivitet.

Regeringen og folketingets partier har desuden i aftalen fra 14. august om genåbningsfase 4 indført, at udendørs begravelser og bisættelser er omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer.

Denne lille genopfriskning kommer på baggrund af et møde i Folkekirkens corona-taskforce, der pga. smitteudviklingen i Danmark igen holder jævnlige møder. Her vil efterårets udfordringer løbende blive diskuteret – som fx de kommende højtider og de lokale smitteudbrud, vi må forvente kommer.

Venlig hilsen

Taskforce

Taskforcegruppen består af: Peter Skov-Jakobsen, biskop, Jette Madsen og Asger Gewecke, stiftskontorchefer, Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Per Buchholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen, Peter Birch, formand for Provsteforeningen og Ulla Haahr, leder af Presse og Kommunikation i Københavns Stift. Lene Graakjær Lund, HR-chef i Kirkeministeriet, deltager som observatør.


Kategorier:
Løn og ansættelse