Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken (SSiF)

Ryggen af en præst som holder en person på skulderen

Sammenslutningen af Supervisorer i folkekirken (SSiF)

SSiF er en optaget som interesseforening under Præsteforeningen. SSiF varetager interesserne for supervisorer i folkekirken, primært uddannet fra FKUV.

SSiF arbejder for at udbrede kendskabet til supervision som en frugtbar arbejdsmetode til professionel refleksion over arbejdsmæssige problemstillinger, udvikling af det gode præstearbejde samt forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Ligesom SSiF er sammenslutning for supervisorer, der arbejder med den pastorale vinkel på supervision, så der gives mulighed for at netværke, erfaringsudveksle, dygtiggøre sig og udvikle supervisions særlige felt.

Se mere  her


Kategorier:
Præsteforeningen