Skolereform og konfirmationsforberedelsen

Skolereform og konfirmationsforberedelsen

Læs formand Per Bucholdt Andreasens kommentarer …

I en kommentar til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters belysning af konfirmationsforberedelsens tidsmæssige placering efter skolereformens indførelse siger Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen: Undersøgelsen dokumenterer klart, at folkeskolereformen har ændret præsternes arbejdssituation. Det er især konstateringen af, at konfirmationsforberedelsen er flyttet fra morgentimerne til eftermiddagen, som udfordrer præsternes arbejdstilrettelæggelse. Tidspresset på eftermiddagstimerne gør det nemlig vanskeligt at varetage en række af de øvrige opgaver, præsten har. Kerneydelser som begravelser, bisættelser, aktiviteter for menigheden, minikonfirmander og meget andet afvikles som bekendt typisk også om eftermiddag.

Per Bucholdt Andreasen peger videre på, at kvaliteten af forberedelsen også er kommet under pres, fordi den tidsmæssige ramme er blevet komprimeret. Det er derfor blevet vanskeligere at nå det, som Anordning nr. 1027 af 24. september 2014 om børnekonfirmandundervisning og konfirmation foreskriver. Det opleves særdeles utilfredsstillende i forhold til den kvalitet og det forløb for konfirmationsforberedelsen, præsterne gerne vil levere.

Undersøgelsen bekræfter, at der må arbejdes politisk på at skaffe den fornødne tid til konfirmationsforberedelsen, og at det, som det er forudsat i folkeskoleloven, kan foregå indenfor skoletiden.

Udover skolereformens betydning for præsters arbejdstid, har den også medført en ny forhandlingssituation for præsterne lokalt med skoleledelsen i forhold til placering af tidspunktet for konfirmationsforberedelsen. Per Bucholdt Andreasen fremhæver, at mange præster føler sig kørt over i forhold til den forhandling. Nogle præster har endda måttet forhandle om placering af forberedelsen uden for skoletiden. Det kan ikke stærkt nok understeges, at det er i strid med lovgivningen. Derfor må vi ruste præsterne bedre til de kommende forhandlinger for næste skoleår og gøre opmærksom på, at det skal være en ligeværdig forhandlingssituation. Der skal både tages hensyn til skolens behov og præsternes arbejdstilrettelæggelse.

Provsterne og biskopperne må lokalt støtte præsterne i de kommende forhandlinger, hvis der er brug for det. De gode erfaringer fra sidste år, der trods alt er gjort, skal bringes i spil. I den forbindelse kan det anbefales at læse det udmærkede papir til forhandlingsforberedelsen som Konfirmandcentret under FUV har udarbejdet. Endelig må præsterne og tillidsrepræsentanten i provstiet støtte hinanden i at kræve en mere ligeværdig forhandlingssituation af den lokale skole, hvis man har følt sig kørt over sidste år, siger Per Bucholdt Andreasen.

 


Kategorier:
Præsteforeningen