Skolereformen og konfirmandforberedelse

Skolereformen og konfirmandforberedelse

Præsteforeningen har skrevet til ministeren …

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har drøftet Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters (FUV) undersøgelse af skolereformen og konfirmandforberedelsen.

Hovedbestyrelsen konstaterede, at FUVs undersøgelse bekræfter de tendenser Præsteforeningens tillidsrepræsentanter og medlemmer har givet udtryk for. Nemlig, at mange præster har en vanskeligere forhandlingssituation med skoleledelsen end før, og at tidspunktet for konfirmationsforberedelsen mange steder flyttes til eftermiddagen og i nogle tilfælde endda udenfor skoletiden.

Den omstændighed, at folkeskolereformen har medført en længere skoledag, har haft til følge, at rammen for skolernes planlægning er ændret. Kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen må derfor ved de lokale forhandlinger om placeringen af tiden for konfirmationsforberedelsen tage udgangspunkt i denne nye ramme, som medfører skærpede krav til planlægningen af skolernes undervisning.

Hovedbestyrelsen konstaterede, at der synes at være et sammenstød mellem to regelsæt. Hovedbestyrelsen vurderede derfor, at sagen er et politisk anliggende og har rettet henvendelse til Kirkeministeren og til Kirkeudvalget med en opfordring om at justere forholdene.

Du kan læse Præsteforeningens skrivelser her (PDF)

 


Kategorier:
Præsteforeningen