Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og stiftsråd

Valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og stiftsråd

I disse dage afholder provstiudvalgene møder, hvor der drøftes og opstilles kandidater til provstiudvalg og stiftsråd.

Der skal vælges en præsterepræsentant til provstiudvalget og tre til stiftsrådet.

Præsteforeningen opfordrer præster til at overveje at stille op som kandidat.

Det er vigtig, at præster bruger de muligheder, der er for at få indflydelse på forhold, som har betydning for præsterne. Det gælder både i provstiet og stiftet.

For så vidt angår provstiudvalget er det vigtigt at hæfte sig ved, at præsterepræsentanten er med til at træffe beslutninger om forhold vedrørende istandsættelse, køb og nedlæggelse af tjenesteboliger samt prioritering af provstiets økonomiske ressourcer.


Kategorier:
Præsteforeningen