Valg til bestyrelserne i de 44 distriktsforeninger i Landsforeningen af Menighedsråd.

Hånd der rækker finderen op

Valg til bestyrelserne i de 44 distriktsforeninger i Landsforeningen af Menighedsråd.

Præster kan både stille op og stemme til valgene til bestyrelserne, som foregår på generalforsamlinger rundt i landet. Nogle har fundet sted i februar. Andre i marts eller senere på grund af coronasituationen.

Distriktsforeningen varetager lokalt menighedsrådenes interesser og kan fremme indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser efter lokale behov. Det kan f.eks. ske ved, at distriktsforeningens bestyrelse:

  • repræsenterer menighedsrådene og varetager deres interesser over for lokale og regionale kirkelige myndigheder
  • tager initiativ til møder om kirkepolitiske emner
  • tager initiativer til fremme af samarbejdet mellem menighedsrådene, herunder netværk mellem formænd, kontaktpersoner, kasserere m.fl.
  • indbyder til møder og arrangementer til fremme af fællesskabet mellem menighedsrådene
  • tager initiativer til løsning af fælles opgaver
  • udbyder kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt af Landsforeningen.

Det er derfor nu, at du bør overveje at stille op og få indflydelse på, hvad den lokale distriktsforening skal lave i de næste fire år.

Det er også en mulighed at blive opstillet til Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse. Det er distriktsforeningerne, der opstiller kandidater til Landsforeningens bestyrelse, som skal vælges på Landsforeningens årsmøde. Det er også distriktsforeningerne, der vælger de delegerede, der skal vælge den nye bestyrelse på årsmødet.

Landsforeningens bestyrelse består af 20 valgte medlemmer, 14 læge og 6 gejstlige (præster/provster). Landsforeningens bestyrelse har stor indflydelse på det kirkepolitiske felt.

Du kan finde flere informationer på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside www.menighedsraad.dk under distriksforeningerne.


Kategorier:
Kirkepolitik