Fornyelse af overenskomsten mellem DSUK og Præsteforeningen

Papierne bliver underskrevet ved et rundt bord

Fornyelse af overenskomsten mellem DSUK og Præsteforeningen

Præsteforeningen og Danske Sømands- og Udlandskirker har den 30. juni 2021 underskrevet en aftale om fornyelse af overenskomsten.

Aftalen indeholder blandt andet en forhøjelse af udetillægget. Endvidere er det aftalt, at overenskomstens ordlyd opdateres i løbet af perioden, at samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter drøftes og endelig at der forsøges udarbejdet en lønpolitik, ligesom det er sket på folkekirkens område.

Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, udtaler: “Jeg synes, det har været en god proces. Jeg er tilfreds med den nu underskrevne aftale, som indeholder forbedringer for vores udsendte medlemmer. Jeg ser også frem til at få sat fokus på nogle af de forhold, som vi ved, betyder noget for vores DSUK-præster – blandt andet at vi nu indleder drøftelse af hvordan vi kan formalisere en ordning med tillidsrepræsentanter også i DSUK-regi”.

Danske Sømands- og Udlandskirker formand, Anne E. Jensen, udtaler: “Jeg synes også vi har haft en god og konstruktiv drøftelse, og jeg ser frem til at den fortsætter på væsentlige områder. Jeg tror at den aftalte  gennemskrivning af teksten vil skabe større klarhed om vores aftalegrundlag.

Den fornyede overenskomst har virkning fra den 1. april 2021.


Kategorier:
Om præster