Præsteforeningens medlemmer inviteres til at sætte deres præg på en ny livsfasepolitik

Tre præster i en kirke

Præsteforeningens medlemmer inviteres til at sætte deres præg på en ny livsfasepolitik

“Nu tager medlemmerne over”, fortæller Jens Christian Bach Iversen, formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg, der står bag udkastet til livsfasepolitikken: “En livsfasepolitik skal selvfølgelig inddrage de erfaringer og ideer, som foreningens medlemmer har. Derfor inviterer vi til foreløbig tre møder via Teams, hvor medlemmerne hjemme fra stuen eller kontoret kan diskutere livsfasepolitikken, stille spørgsmål, perspektivere og komme med forslag.”

Teams-møderne kommer til at ligge 27. oktober kl. 10-12 og 14-16 samt 28. oktober kl. 12-14. De tekniske anvisninger følger.

Formålet med livsfasepolitikken er at fastholde og udvikle folkekirken som en attraktiv arbejdsplads for præster gennem hele arbejdslivet.

Se også: Præsten nr. 37, 11. september 2020.

Link til udkast (Kræver login)


Kategorier:
Arbejdsmiljø