Så er medlemsmøderne holdt

Så er medlemsmøderne holdt

Præsteforeningen har holdt 11 medlemsmøder i alle stifter plus Bornholm

Møderne har været præget af gode og konstruktive faglige debatter om hovedbestyrelsens faglige arbejde.

På programmet har også været grænseløst arbejde. Hovedbestyrelsen har fået mange inspirerende input til arbejdet med præsters arbejdstid.

Læs her reportager fra to medlemsmøder.


Kategorier:
Præsteforeningen