Ny vejledning om funktionspræster

Ny vejledning om funktionspræster

Vejledningen er udarbejdet af Præsteforeningen, biskopperne v/biskop Elof Westergaard og Provsteforeningen v/provst Dorte Sørensen på baggrund af det materiale, der blev indhentet på en konference i Kolding i september 2017 for funktionspræster med deltagelse af repræsentanter fra de forskellige funktionspræstegrupper, Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, provsterne, biskopperne, Præsteforeningen og stiftsadministrationerne. Derudover har der været afholdt et efterfølgende fokusgruppemøde i Kolding i november 2018, hvor vejledning blev gennemgået og justeret.

Vejledningen indeholder gode råd og forslag:

  • Når man overvejer at slå en funktionspræstestilling op
  • Om processen i forbindelse med ansættelse af en funktionspræst
  • Når funktionspræsten skal begynde
  • Når det er blevet hverdag
  • Gode råd til dig, der er funktionspræst

x
Vejledningen tænkes løbende opdateret, hvorfor du opfordres til at kontakte Præsteforeningens sekretariat, hvis du har forslag, rettelser eller bemærkninger.

Hent vejledningen her

x


Kategorier:
Om præster