Nyheder

  • Alle
  • Arbejdsmiljø
  • Blogindlæg
  • Folkekirken
  • Ikke-kategoriseret
  • Kirkepolitik
  • Løn og ansættelse
  • Om præster
  • Præsteforeningen

Parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksætter igen en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Indsatsen er for alle ansatte under Akademikerne i staten – og ikke kun de, der almindeligvis arbejder med digitalisering og it. Erfaringer fra...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens redegørelse for foreningens rolle i folkekirkens håndtering af coronakrisen. Læs det her (PDF)      ...

I forlængelse af nyhed fra 7. januar om den negative lønregulering på 0,25 % pr. 1. februar er det oplyst, at Danmarks Statistik efterfølgende har fundet en fejl i datagrundlaget. Reguleringen skal derfor nyberegnes og den negative regulering forventes at blive...

Gratis webinarer fra PFA ’Sådan overlever du hjemmeskoling som forælder’ og ’Mental trivsel på hjemmearbejdspladsen’ samt rabataftale hos MentorDanmark Vi ved, at tidens restriktioner påvirker vores mentale trivsel, og det kan være svært at jonglere imellem hjemmearbejde og hjemmeskole. PFA har...

PFA skriver til Præsteforeningen i en pressemeddelelse: Selvom coronapandemien stadig raser, og vi fortsat må være sammen hver for sig, så har det sidste halve år været præget af optimisme på finansmarkederne, som er kommet hurtigt tilbage efter et dramatisk forår...

Fra 2021 har forældre ret til 26 ugers sorgorlov, hvis de mister deres barn, inden det er fyldt 18 år. 1. januar 2021 trådte den nye lov om ret til udvidet sorgorlov i kraft. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark. Loven betyder, at...

Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt...

I lyset af, at dansk økonomi – ligesom resten af verden – har været hårdt ramt af coronakrisen, er den private lønudvikling i 3. kvartal 2020 blevet markant lavere end forventet, da OK18 blev aftalt. Akademikerne (AC) oplyser, at reguleringsordningen...

Retningslinjerne blev yderligere skærpet tidligere i dag på baggrund af nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. De seneste retningslinjerne kan læses her. Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet...

Op til de forestående julegudstjenester har Kirkeministeriet i dag opdateret de gældende retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund. Opdateringen sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og efter dialog med sektorpartnerskabet på Kirkeministeriets område, hvor folkekirkens ansatte, præster,...

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Præsteforeningen har efter møde den 17. december 2020 i den folkekirkelige taskforce udsendt en fælles meddelelse. Kære alle præster, ansatte og menighedsråd Smittesituationen er alvorlig, og regeringen indførte i går en række nye restriktioner. Det fremgik...

Her kan du downloade og læse provst Grete Wigh-Poulsens studieorlovsprojekt om forventninger, forandring og fremtid for provsteembedet. En afdækning af provsteembedets rolle og udvikling og ikke mindst en undersøgelse af, hvad det betyder, at det er en præst, der er provst....

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane” og bygger på parternes erfaringer og...

Så er der hjælp fra forskerne til arbejdspladserne til at sikre coronatrivsel skriver Akademikerne i en pressemeddelelse om en ny hjemmeside om corona. ”Vores arbejdsliv er fra den ene dag til den anden blevet vendt på hovedet på grund af coronakrisen....

Medlem af Kirkeudvalget for Det Konservative Folkeparti Birgitte Bergman har i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger), stillet kirkeministeren følgende spørgsmål: Vil...

Da den tidligere formand for Provsteforeningen, provst Peter Birch, Gentofte provsti, er blevet valgt til biskop over Helsingør Stift, har Provsteforenings bestyrelsen på sit møde d.22. november 2020 har valgt Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Horsens provsti, som ny formand.   Derudover er konstitueringen...

Præsteforeningen vil gerne indhente erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen. Foreningen har derfor udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til foreningens medlemmer via tillidsrepræsentanterne. Har du ikke modtaget link til undersøgelsen fra din tillidsrepræsentant, er du velkommen til at udfylde...

FUVs rapport har udarbejdet en rapport om, hvordan folkekirken håndterede coronaperioden i foråret 2020 Formålet med rapporten er at klæde folkekirken på til håndtering af lignende krisesituationer i fremtiden, men også at gøre brug af de indhentede erfaringer i forhold til...

Mere end 100 præster kan nu komme i LG3 fortæller Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen i forbindelse med, at der er indgået aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Kirkeministeriet, Akademikerne og Præsteforeningen. I forbindelse med OK18 blev der aftalt et periodeprojekt vedrørende...

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser imidlertid en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor...

Præsteforeningens medlemmer inviteres til at diskutere hovedbestyrelsens udkast til livsfasepolitik. Det sker på tre Teams-møder den 27.-28. oktober. Udkastet blev lagt på Præsteforeningens hjemmeside 28. september undervejs i årets repræsentantskabsmøde, da det er hovedbestyrelsens ønske, at medlemmerne bliver inddraget i...

Kirkeministeriet har udsendt pressemeddelelse om de nye corona-tiltag: Som meddelt af statsministeren på et pressemøde i dag betyder det stigende antal smittede med corona-virus, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene til smitteforebyggelse. Det får også betydning for folkekirken og andre...

Har du oplevet skimmelsvamp i din tjenestebolig? Præsteforeningen har brug for din hjælp, fordi foreningen indsamler erfaringer med skimmelsvamp i tjenesteboligen Skimmel er svampe, der findes overalt. De kan findes i huse i sådanne mængder, at de kan være sundhedsskadelige. Det...

Provst Peter Birch er blevet valgt som ny biskop i Helsingør Stift. Præsteforeningen ønsker tillykke med valget og ser frem til samarbejdet. Bispevalget i Helsingør Stift blev afgjort i en enkelt runde. Peter Birch fik 53 procent af stemmerne. De øvrige kandidater, Ulla Thorbjørn...

Fonden har til formål at yde økonomisk tilskud til boligudgifter for mindrebemidlede enker eller enkemænd efter præster i den danske folkekirke. Uddeling kan endvidere ske til mindrebemidlede børn (under 21 år eller under uddannelse) af ovennævnte præster afgået ved døden...

Kirkeministeriet oplyser, at Sundhedsstyrelsen i deres bemærkninger til ministeriets retningslinjer har ønsket, at: Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst...

Sofie Petersens afløser på posten som biskop er fundet. Det bliver provsten Paneeraq Siegstad Munk, der har fået flest stemmer foran tre konkurrenter, og dermed bliver hun den nye biskop i Grønlands Stift. Paneeraq Siegstad Munk er 43 år og kommer...

10 anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har i fællesskab udarbejdet en pjece, som giver anbefalinger til, hvordan man kan forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladserne. Pjecen hedder ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane”...

PFA inviterer til to webinarer med temaet penisonsplanlægning. Find det webinar som passer til dig og tilmed dig hos PFA. For dig, der går på pension indenfor 3 år Det gode seniorliv kræver god planlægning af både økonomi og trivsel. På PFA’s...

Præsteforeningens Kalender 2021 er udsendt sammen med blad 26-27/2020 Vær opmærksom på, at den altid udsendes i plastikomslag. Ønsker du som medlem af Præsteforeningen yderligere eksemplarer, kan kalenderen rekvireres i sekretariatet for 50 kr. pr. stk. incl. porto. Er du ikke medlem af...

Danmarks Provsteforening afholdt generalforsamling på Hotel Milling Søpark i Maribo, tirsdag d.22.9.20. Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen fremover består af 6 medlemmer, mod tidligere 5, grundet mange udvalgsopgaver. På valg var Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa og Betty Grønne Ahrenfeldt, Skive, der begge...

Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har skrevet en fællesskrivelse. Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med...

I et svar til kirkeudvalget redegør kirkeminister Joy Mogensen for, hvorfor de retningslinjer, der gælder i folkeskolen ikke gælder i folkekirken. Hun skriver blandet andet i sit svar: Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at konfirmandundervisningen i folkekirken (eller lignende for så vidt...

På akademikerområdet har parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksat en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Dvs. der gives økonomisk støtte til individuelle supplerende aktiviteter og kurser, som har et klart fokus på digitalisering og IT inden...

Hvis du vil søge kompetencefonden, skal du sende din ansøgning senest tirsdag den 2. september 2020 kl. 23.59. Nye midler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.00. Læs mere her...

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. Bekendtgørelsen gælder fra den 19. august 2020. Du kan læse bekendtgørelse...

Hvad skete der i folkekirken under coronakrisen? FUV indsamler bidrag, der kan gøre folkekirken klogere på sig selv FUV er på vej med den første landsdækkende undersøgelse af, hvordan folkekirken fungerede under nedlukningen. Formålet med undersøgelsen er på nationalt plan at opsamle...

Bliv opdateret på afstandskrav i kirken, coronaregler for konfirmandundervisning samt regler for hvor mange, der må deltage i udendørs begravelse og bisættelse Hverdagen er tilbage, men der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund, og retningslinjerne for kirkelige handlinger og...

Præsteforeningens hovedbestyrelsen har i sit høringssvar til Kirkeministeriet vedrørende lovforslag om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken understreget, at foreningen fortsat ser den teologiske kandidateksamen som hovedvejen til ansættelse som præst i folkekirken, men foreningen anerkender, at...

Sekretariatet vil være åbent hele sommeren, men med kortere telefontid....

I år har både Københavns og Aarhus universiteter været nødt til at afvise ansøgere til teologi. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag den 28. juli 2020. Det betyder ifølge avisen, at alle optagne har teologi som første prioritet. Sidste år søgte 226 teologi...

Et rekordstort antal unge har valgt at søge ind på en videregående uddannelse. Teologi har den største relative stigning på 22 pct., hvilket svarer til 50 personer, oplyser Undervisnings- og forskningsministeriet. I år har i alt 276 søgt ind på teologi. Sidste...

Hvad skete der i folkekirken i corona-perioden? Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter efterlyser præsters bidrag til at gøre folkekirken klogere på sig selv. Læs mere her...

Læs her Præsteforeningens undersøgelse af tjensteboligerne baseret på tillidsrepræsentanternes undersøgelser Præsentation af boligundersøgelsen 2020 (PDF) Status på tjenesteboligerne 2016-2019 (PDF)...

Lån & Spar har besluttet at medlemskunderne i banken kan få pengene udbetalt allerede nu. Hvis du er kunde hos Lån og Spar så kontakt din rådgiver, så finder de en god og individuelt løsning, hvor du får beløbet ind på...

Kirkeministeriet har torsdag den 11. juni 2020 udskrevet valg til valget af en ny biskop i Helsingør Stift. Afstemningen indledes 22. september, og hvis en af kandidaterne får mere end 50 procent af stemmer, kan valget være afgjort allerede den...

En ny bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeren med virkning fra den 9. juni 2020 har ændret reglerne for hhv. indendørs og udendørs arrangementer samt reglerne om arealkrav Folkekirken får derfor nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv....

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.   Læs bekendtgørelsen her...

Fra mandag den 18. maj åbner kirkerne i Danmark. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark. Retningslinjerne er udarbejdet i dialog mellem Kirkeministeriet, Præsteforeningen og repræsentanter for folkekirkens interessenter...

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere,...

Præsteforeningen har efterlyst en afklaring af, hvad der gælder for udendørs begravelser og bisættelser. Kirkeministeriet har nu opdateret sin vejledning om udendørs begravelse og bisættelse. Reglen om, at der maksimalt må deltage en person pr. 4 kvadratmeter gulvareal, gælder ikke længere...

Danmark er ved at åbne op igen efter den største sundhedskrise i nyere tid. Nu står vi foran en økonomisk krise, som ingen kender omfanget af. Krisepakker, konkurser og restriktioner er fulgt i kølvandet på nedlukningen, og det er endnu...

Kirkerne må genåbne den 18. maj 2020. Mange præster efterlyser i den anledning retningslinjer. Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasen sidder med til de sektorbaserede dialogmøder med folkekirkens øvrige parter og forstår godt utålmodigheden. "Det er vigtig, at retningslinjerne for en ansvarlig...

Præsteforeningen har deltaget i den arbejdsproces, som Kirkeministeriet har indbudt til med henblik på sektordialogen i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken. Udover Præsteforeningen har de øvrige kirkelige faglige organisationer med repræsentanter for biskopperne,...

Sundhedsstyrelsen har udsendt en opdateret anbefaling i  forhold til hvilke personer, der kan betragtes som værende i øget risiko for at blive syg af COVID-19. I takt med epidemiens tilstedeværelse på verdensplan er der tilkommet mere viden om sygdommen, og der...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til chefredaktør Erik Bjeragers leder i Kristeligt Dagblad lørdag den 24. april 2020 Meningsdannerne har travlt i denne tid med meninger om alt fra epidemiologi til teologi. KD’s spalter har i disse uger...

Beskæftigelseministeriet har udsendt vejledningen om “vurdering af arbejdsskader om sygdom med COVID-19”. Den vedrører som det primære ansatte i sundhedsvæsenet, men der står blandt andet også: “Andre medarbejdergrupper har i deres jobfunktioner høj grad af personlig kontakt, men kontakten er mere sporadisk...

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) oplyser, at sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, ikke skal påvise en konkret smittekilde. Det skal kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet. Hvis man er udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til,...

Statsminister Mette Frederiksen oplyste på pressemødet mandag den 6. april 2020, at forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer løber indtil videre til og med den 10. maj 2020. På pressemødet nævnte Mette Frederiksen specifikt, at kirkerne derfor også...

Læs her Præsteforeningens formand Per Bucholdt Andreasens kommentar til Kirkeminister Joy Mogensens udmelding om, at hun overvejer, at kirkerne skal være åbne i påske,   Kirkeminister Joy Mogensen har meldt ud, at regeringen overvejer muligheden for at åbne landets kirker til påske. Præsteforeningen...

Der er torsdag den 26. marts 2020  indgået aftale mellem overenskomst parterne om  visse ansættelsesmæssige forhold i forbindelse med covid-19. Parterne er blevet enige om  en aftale om afvikling af frihed i forbin­delse med covid-19. Aftalen supplerer og fraviger bestemmelser i...

Præsteforeningen har fra stifterne fået følgende meddelelse om, hvordan stifterne håndterer ansøgninger under coronakrisen: Ansøgerne vil få en kvittering for ansøgningen. Det enkelte stift kontakter ansøgerne og oplyser om den videre proces, hvis det er muligt....

Biskopperne har udsendt en opdateret vejledning til præster og kirkebetjening i forbindelse begravelser/bisættelser. Vejledningen er en præcisering af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger m.v. Vejledningen er blevet tydeligere på en række punkter, som flere præster har efterlyst.   Det er nu...

Ministeren skriver blandt andet: ”Vi skal i denne situationen udvise et forsigtighedsprincip, og er der tvivl, så ræk ud efter hinanden og indled dialog om, hvordan I håndterer situationen bedst, og tal om hvordan I kan løse de nødvendige opgaver,...

Normalt er det ikke kutyme at filme og transmittere dåb, vielser og begravelser fra kirkerne. Coronaepidemien har dog sat kirkerne i en ny situation, hvor det undtagelsesvist kan blive muligt at dele kirkelige handlinger på eksempelvis sociale medier. Læs vejledning her...

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse...

Kirkeministeriet har efter den seneste regeringsbeslutning  den 17. marts 2020 lavet en omfattende opdatering af FAQ om Coronavirus/Covid-10 på folkekirkens område. FAQ’en opdateres løbende. Biskopperne har også opdateret deres vejledning. Du kan læse mere her...

Ældre- og Sundhedsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Hovedreglen om, at det er forbudt at afholde og deltage i indendørs...

Biskopperne har efter regeringens nye tiltag, der blev præsenteret den 17. marts  2020 opdateret vejledningen. Du kan læse den her...

Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker og se Udenrigsministeriets rejsevejledninger....

Præsteforeningen har samlet en række spørgsmål og svar vedrørende coronavirus samt link til forskellige relevante hjemmesider med oplysninger. Se mere her...

Som følge af myndighedernes anbefalinger, som skal afbøde og forsinke Corona smitten i Danmark, har ledelsen i Præsteforeningen besluttet at lukke sekretariatet. Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra. Det vil sige, at medlemmer fortsat kan kontakte foreningen og få hjælp. Vi beder...

Biskopperne følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Det betyder, at alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang. Det...

Præsteforeningen får løbende henvendelse om coronavirus. Vi henviser til sundhedsstyrelsens hjemmeside, som du kan se her...

Folkekirken gør klogt i at interessere sig for at møde de teologistuderende. Læs her næstformand i Præsteforeningen  Niels Vincens Grunnets læserbrev i Kristeligt Dagblad tirsdag den 3. marts 2020, I lørdagens udgave af kristeligt Dagblad ironiserer sognepræst Marie Høgh over afholdelsen af...

Den Statslige Kompetencefond er endnu en gang lukket for ansøgninger fra akademikere. Denne gang tog det blot 2,5 dag. Nye midler bliver tilført den 1. juni 2020. Du kan læse mere her...

Ny rapport fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet Vilkårene for at være præst på landet er under forandring. Fortidens solistembeder er udfordrede af nutidens måde at organisere sig på i landdistrikterne. På den...

Kompetencesekretariatet har sat gang i en rådgivningskampagne, som omhandler Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser. Læs mere her...

Præster er født medlemmer af menighedsrådet og skal have stemmeret. Læs formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasens indlæg i Kirke.dk  i debatten om præsters indflydelse i menighedsrådet...

En fremtid som præst? – Tag en ven med! Hvad vil det sige at arbejde som præst? Er det noget for mig? Få svar og mød oplægsholdere, som selv er præster. Præsteforeningen og Aarhus Stift inviterer studentermedlemmer til et hyggeligt aftenmøde med...

Vil du gerne blive bedre til at komme til orde i medierne? Så har vi et medlemstilbud til dig. I marts 2020 udbyder Præsteforeningen et mediekursus i samarbejde med Kåre Gade fra Kirke.dk. Læs invitationen til kurset her: Mediekursus 2020_A4_pdf   Tilmelding sendes på...

Hvad er forholdet mellem kirken og samfundet, og på hvilken måde skal kirken være en del af det offentlige rum og den offentlige samtale? Repræsentanter for folkekirken har i et samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdet med...

Overvejer du at købe en elbil eller Plug-in Hybrid, kan du låne pengene på særlig gode betingelser i Lån & Spar. Som medlem af Præsteforeningen kan du låne penge på særlig gode betingelser i Lån & Spar til en klimavenlig bil....

Københavns Byret har den 14. januar 2020 truffet afgørelse om, at musikkens betydning for natkirkearrangementerne er så væsentlige, at der i ophavsretslovens forstand ikke er tale gudstjenester. Kernen i sagen er forståelsen af ”gudstjeneste” i ophavsretslovens § 21. Bestemmelsen fritager...

Landets menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020. Som noget nyt skal nye medlemmer nu vælges på en valgforsamling. Læs mere om valgform, rekruttering af kandidater og vigtige datoer her.   Foto: Landsforeningen af Menighedsråd...

PFA gør opmærksom på, at Præsteforeningens medlemmer pr. 1. april 2019 begyndte at indbetale overenskomstmæssige pension hos PFA. De tre første måneder af året, er den overenskomstmæssige pension indbetalt til Velliv. Det har forskellige skattemæssige betydninger. Ratepension: Har du indbetalt til...

Kirkeminister Joy Mogensen overtager igen ledelsen af Kirkeministeriet Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse fredag den 20. december 2019: Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen har ytret ønske om med virkning fra den 1. januar 2020 igen at overtage ledelsen af de under...

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ferieaftale, som træder i kraft den 1. september 2020. Parternes fælles ferievejledning er samtidig revideret. Her kan du læse aftalen og vejledningen...

Trinitatis og Vor Frue Kirker i København er blandt de kirker, der har succes med natkirke. Det kan i imidlertid blive en dyr omgang. KODA, som sikrer komponister og sangskrivere deres rettighedspenge, mener nemlig, at en natkirke er det samme...

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af arbejdsmiljøarbejde for præster. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. Det er provsten og arbejdsmiljørepræsentant som står for arbejdsmiljødrøftelsen. Som født medlem af menighedsrådet skal du også som præst være opmærksom på, at...

Den Statslige Kompetencefond er igen lukket for ansøgninger fra akademikere. Den 1. marts kan statslige akademikere igen ansøge midler til individuel kompetenceudvikling fra Akademikernes fondspulje. I den næste tremånedersperiode fra start marts til slut maj vil der være 11,5 mio. kroner...

Finanslovsaftalen betyder, at de teologiske universitetsuddannelser går en økonomisk stabil periode i møde, skriver Kirke.dk tirsdag den 3. december 2019. Omprioriteringsbidraget og uddannelsesloftet bliver fjernet, mens det forhøjede tilskud til humaniora, samfundsfag og teologi forlænges i tre år. Kirke.dk skriver videre,...

SSiF er en optaget som interesseforening under Præsteforeningen. SSiF varetager interesserne for supervisorer i folkekirken, primært uddannet fra FKUV. SSiF arbejder for at udbrede kendskabet til supervision som en frugtbar arbejdsmetode til professionel refleksion over arbejdsmæssige problemstillinger, udvikling af det gode...

Efter en tre-årig forsøgsperiode bliver Sjælesorg på nettet et faste tilbud om anonym chat med en præst. Siden sjælesorg.nu åbnede den 1. februar 2017, har flere end 7.000 mennesker fået en sjælesorgssamtale på web-tjenesten. Men i alt har 11.000 logget...

Læs her hovedbestyrelsesmedlem og formand for Præsteforeningens lønudvalg Christen Staghøj Sindings svar på et indlæg i Kristeligt Dagblad tirsdag den 19. november 2019 om præsters løn og lønudvikling. Af studenterpræst Christen Staghøj Sinding Formand for Præsteforeningens lønudvalg Præsters løn og lønudvikling Tak til stud.theol....

Seniortænketanken har i dag offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at flere får et godt og langt arbejdsliv og derved får lyst til at blive længere på arbejdsmarked. Anbefalingerne bliver nu givet videre til regeringen, som forhåbentligt vil lytte...

Så læs Præsteforeningens tjekliste, inden du søger. Her får du oplysning om, hvad du skal være opmærksom i forhold til løn, pension, ferie med mere. Læs tjeklisten her....

Den Statslige Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger fra akademikere. Akademikernes fondspulje er tømt, men allerede til december er der igen midler i puljen. Læs mere her...

Præsteforeningens to OK18-krav er nu indskrevet i cirkulære om flyttegodtgørelse. Enlige præster får nu samme takst som par ved supplerende flyttegodtgørelse. Det gælder fra 1/10 2018. Derudover ydes der godtgørelse (100 % årligt boligbidrag) ved fraflytning ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold. Læs mere...

Præsteforening holdt møder med tillidsrepræsentanterne 22.-24. oktober 2019 i Odense, Aarhus og København. På møderne drøftede man blandt andet løn og livsfasepolitik. Hør her hovedbestyrelsesmedlemmerne Christen Staghøj Sinding og Jens Christian Bach Iversen fortælle om de emner. Interview med Christen Staghøj...

Hovedbestyrelsesmedlem Christen Staghøj Sinding blev interviewet om tjenesteboligen i et nyhedsindslag på TV2 Østjylland mandag den 14. oktober 2019. ...

Præsteforeningen er medejer af Lån & Spar.  Derfor kan du som medlem få ekstra gode vilkår i banken. Blandt andet Danmarks højeste rente på lønkontoen. Lån og Spar åbner en ny afdeling i Køge. Bor du i Køge, kan du kigge...

”Vi ser ødelæggelsen af jordens miljø og klima som et udtryk for en krise, der hverken kan forstås eller løses ud fra økonomiske eller teknologiske tilgange alene.”...

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det materiale, der blev indhentet på en konference i Kolding i september 2017 for funktionspræster...